• Τρία επίπεδα ψυχώμενα
  • Ενσωμ/νο και απομακρ. ψυκ. μοτέρ
  • Συνθήκης λειτουργίας +40oC - 65% R.H.
  • Θερμοκρασία καμπίνας +3oC / +8oC
  • Laminate θερμαινόμενα κρύσταλλα
  • Φωτισμός LED
  • Πιστοποίηση ISO-CE


Follow us  
>>