• Τρία ψυχώμενα επίπεδα (1 με συρτάρι).
  • Στάνταρ εξωτερικό ψυκ. μοτέρ
  • Συνθήκες λειτουργιάς +40oC - 65% R.H.
  • Θερμοκρασία καμπίνας +3oC / +8oC
  • Διπλά θερμαινόμενα κρύσταλλα
  • Φωτισμός LED
  • Πιστοποίηση ISO-CE


Follow us