• Τρία ψυχώμενα επίπεδα
  • Ενσωματωμένο ψυκ. μοτέρ
  • Συνθήκες λειτουργιάς +40oC -65% R.H.
  • Θερμοκρασία καμπίνας +3oC / +8oC
  • Διπλά θερμαινόμενα κρύσταλλα
  • Φωτισμός LED
  • Πιστοποίηση ISO-CE
  • Minimal profile
  • Industrial vision
Follow us