• Τέσσερα ψυχώμενα επίπεδα
  • Ενσωματωμένο ψυκ. μοτέρ
  • Συνθήκες λειτουργιάς +40oC - 65%R.H.
  • Θερμοκρασία καμπίνας +3oC / +8oC
  • Διπλά θερμαινόμενα κρύσταλλα
  • Φωτισμός LED
  • Πιστοποίηση ISO-CE


  • Maximum vision for maximum capacity
  • Ergonomic sliding doors
Follow us  
>>